ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထုတ်ပြန်

နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ  ၂၀

တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ရှုရန်