ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ (တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့်- ၄)ရာထူးများအတွက် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ (တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့်- ၄) ရာထူးများတွင် ခန့်ထားရန်‌ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၁၇၉/၂၀၂၀)ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်-

အောင်စာရင်းများကြည့်ရှုရန်