(၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ချိန်းဆိုသည့် စာချွန်တော်ဆိုင်ရာအမှုများ

ကြေညာချက်

++++++++++++++++++++++++++++++

နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၅

(၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကနဦးလက်ခံသင့် မသင့် ကြားနာမည့် စာချွန်တော်အမှုများအား (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ကြားနာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

အမှုခေါ်စာရင်းအား ကြည့်ရှုရန်

 

 

စာချွန်တော်ဌာန

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး