ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်