အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ 

၂၀၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ အတွင်း အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်း ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာပြည့်စုံသူ (၄၄) ဦးတို့သည် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ အမှုလက်ခံဌာန (Intake Counter) တွင် ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ (၂) လအတွင်း အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Download