ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထုတ်ပြန်

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇

တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်ချက်အား ဖတ်ရှုရန်