စာချွန်တော်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ထုံးများပေါင်းချုပ် ထုတ်ဝေခြင်း

နေပြည်တော်၊ မေ ၂၄

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ထုတ်ဝေသော စာချွန်တော်ဆိုင်ရာ “တရားစီရင်ထုံးများ” (၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထိ ပေါင်းချုပ်) စာအုပ်ကို (၂၃-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပေးအပ်ထားသော မူလအခွင့်အရေး တစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူလိုပါလျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာချွန်တော်အမိန့်ချမှတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာချွန်တော်အမှုများ လျှောက်ထားသည့်အခါ စံနမူနာယူနိုင်ရန်နှင့် အများပြည်သူအတွက် ဥပဒေအသိပညာဖြန့်ဝေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထိ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း ထုံးပြုခဲ့သော စာချွန်တော်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ထုံးများကို စုစည်းထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာချွန်တော်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အမျိုးအစားအလိုက် စီရင်ထုံးအညွှန်းကိုလည်း ပြုစုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၁၀ နှစ်စာ စီရင်ထုံးများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဖတ်ရှုသူများအတွက် များစွာအကျိုးရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူလိုပါက ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာနနှင့် တရားရုံးအသီးသီးတွင် တစ်အုပ်လျှင် (၈၅၀၀/) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။